Reviews van deze auteur

Geen reactie op aangetekende brieven

Review over American Express Gold Card


Afgelopen maanden diverse aangetekende brieven verzonden betreffende een probleem met mijn American Express card. Helaas nooit een reactie mogen ontvangen. Aangezien ik mijn American Express Card door een blokkade nooit heb kunnen gebruiken, heb ik uiteraard de kaart bijdrage niet betaald en heb ik de Card schriftelijk opgezegd. Afgelopen vrijdag een brief ontvangen van AMEX met de mededeling dat de Card door AMEX geannuleerd is en dat de kaart bijdrage is overgedragen aan een incassobureau. Uiteraard heb ik In het verleden ook diverse malen geprobeerd om de ledenservice te bellen, deze zijn echter nagegenoeg on bereikbaar.

Sterke punten
Geen

Zwakke punten
Zeer klantonvriendelijk
Op correspondentie wordt niet gereageerd
Beloftes worden niet nagekomen
Geen e-mailadres
Telefonisch nagenoeg onbereikbaar
Geen pin opnames mogelijk
Typisch “Amerikaanse” benadering welke bij veel mensen een hoop ergernis opwekt

reacties: